RZGW Warszawa
RZGW Kraków
MPWiK
Trestno - łata ze stali nierdzewnej
Łata schodkowa
Łata ukośna
Próbki łat aluminiowych
Łaty z PCV
Stopień wodny Łączany
Łaty ze stali nierdzewnej
Główny wodowskaz Wrocławia

Trestno - wodowskaz ze stali nierdzewnej zamontowany na obelisku upamiętniającym powódź w 1997 r.

© OGNIWO 2001-2024